ระบบ SU-TCAS

เข้าสู่ระบบ SU-TCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร admissions.su.ac.th

ติดต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี เพื่อติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ (ชั่วคราว) 091-765-9890

#ไฟล์
1 รอบที่ 1 ประกาศรายละเอียดรอบ Portfolio รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ (ไม่ใช้คะแนนวิชาเฉพาะ) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร VIEW
2 รอบที่ 1 ประกาศเงื่อนไขรอบ Portfolio รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ (ไม่ใช้คะแนนวิชาเฉพาะ) VIEW
3 รอบที่ 2 ประกาศรายละเอียดการรับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (โควตาคะแนน) VIEW
4 รอบที่ 2 ประกาศเงื่อนไขของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (โควตาคะแนน) VIEW
5 รอบที่ 3 ประกาศรายละเอียดการรับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (รับตรงร่วมกัน) VIEW
6 รอบที่ 3 ประกาศเงื่อนไขของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รับตรงร่วมกัน) VIEW
7 รอบที่ 4 ประกาศรายละเอียดการรับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Admission) VIEW
8 รอบที่ 4 ประกาศเงื่อนไขของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Admission) VIEW
9 รอบที่ 5 ประกาศรายละเอียดการรับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (รับตรงอิสระ) VIEW
10 รอบที่ 5 ประกาศเงื่อนไขของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รับตรงอิสระ) VIEW
11 สรุปรวมการรับทั้ง 5 รอบ VIEW