ระบบ SU-TCAS

เข้าสู่ระบบ SU-TCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร admissions.su.ac.th/

ติดต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี เพื่อติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ (ชั่วคราว) 091-765-9890

#ไฟล์ขนาด
1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบใหม่ (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560) 565 KB. Download
2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ปีการศึกษา 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560) 9 MB. Download
3 จำนวนรับบุคคลในแต่ละรอบ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 27 KB. Download
4 ปฏิทินช่วงเวลาการรับสมัคร ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 25 KB. Download
5 แนบท้ายประกาศรอบ 1-1 167 KB. Download
6 แนบท้ายประกาศรอบ 1-2 125 KB. Download
7 แนบท้ายประกาศรอบ 2 123 KB. Download
8 แนบท้ายประกาศรอบ 3 89 KB. Download
9 แนบท้ายประกาศรอบ 4 86 KB. Download
10 แนบท้ายประกาศรอบ 5 Portfolio 84 KB. Download
11 แนบท้ายประกาศรอบ 5 การดึงคะแนน 89 KB. Download