ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และเยี่ยมชมบริษัท วิชาเอกเว็บและสื่อโต้ตอบ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์และเยี่ยมชมบริษัทในรายวิชาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกแอนิเมชัน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานดังนี้1. ขอขอบคุณ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561 ณ อาคาร KBTG จังหวัดนนทบุรี 2. ขอขอบคุณ บริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 ณ อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ถ.สาทรเหนือ กรุงเทพฯ

February 13, 2019  2 days ago