ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ และรายละเอียดรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตรวจสอบลำดับที่นั่งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 ที่ www.eds.su.ac.th/2560-13.pdf คู่มือการแต่งกาย และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฉบับปีการศึกษา 2559drive.google.com/file/d/0B4aLLyTJrFiqczJXS05DU0c0OUk/view?usp=sharing ประกาศแจ้งรายละเอียด และกำหนดการที่เกี่ยวข้อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร1. ฝึกซ้อมคณะวิชา ยกเลิกการซ้อมในวันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 2561 เปลี่ยนเป็นวันอังคารที่ 25 ธ.ค. 2561 สถานที่: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ (เปลี่ยนแปลงเฉพาะการซ้อมย่อยนี้ นอกนั้นตามกำหนดการเดิมของมหาวิทยาลัย) การแต่งกาย: ชุดครุย2. ฝึกซ้อมย่อย วันพุธที่ 26 ธ.ค. 2561 สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม การแต่งกาย: ชุดครุย3. ฝึกซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธ.ค. 2561 สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปกร นครปฐม การแต่งกาย: ชุดครุย4. วันพระราชทานปริญญาบัตร วันพุธที่ 2 ม.ค. 2562 สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม การแต่งกาย: ชุดครุยประกาศอ้างอิง 1. ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องกำหนดการฝึกซ้อม(ย่อย) ของคณะวิชา ลงวันที่ 12 ตุลาคม 25612. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

December 5, 2018  1 month ago