ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมรายละเอียด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 (พ.ย. 63) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 (รับในเดือนพฤศจิกายน 2563)บัณฑิตโปรดตรวจสอบลำดับที่นั่งของตนเองได้ที่ จากลำดับที่นั่งบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ลำดับนี้ในการลงทะเบียน และการนั่งตามลำดับที่นั่งในหอประชุม หนังสือราชการ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 (เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง กรณีต้องการเอกสารประกอบการลางาน) ข้อมูลอัพเดทล่าสุด23 พ.ย. - ภาพประกาศลำดับที่นั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 21 พ.ย. - ICT BRIEF A. สรุปสาระและระเบียบปฎิบัติสำคัญ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 กำหนดการที่เกี่ยวข้องในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร*บัณฑิตจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยส่วนตัวตลอดระยะเวลาในการฝึกซ้อมฯ1. ฝึกซ้อมคณะวิชา วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563สถานที่: อาคารศูนย์รวม 2 (ตึกกะทะ ใกล้กับโรงอาหารสระแก้ว) มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม  (View Map Location)  การแต่งกาย: ชุดครุยเวลา 08.30 - 12.00 น. บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ ฝึกซ้อมฯเวลา 12.00 - 13.00 น. พักเที่ยงเวลา 13.00 - 16.30 น. บัณฑิตสาขา IT ธุรกิจ และสาขา IT ออกแบบ ฝึกซ้อมอ้างข้อมูลจากประกาศกำหนดการฝึกซ้อมของคณะวิชา ลงวันที่ 5 พ.ย. 2563(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 พ.ย. 2563) 2. ฝึกซ้อมย่อย และถ่ายภาพหมู่ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563ช่วงที่ 1 การถ่ายภาพหมู่  (การแต่งกาย: ชุดครุย ประดับเข็มวิทยฐานะ) เวลา 08.30 - 09.00 น. รายงานตัว บริเวณสนามบาสฯ โรงเรียนสาธิต  (View Map Location) เวลา 09.00 - 09.20 น. ตั้งแถวและเริ่มเดินแถวไปยังบริเวณจุดถ่ายภาพหมู่ ที่บริเวณ ลานจอดรถ พระราชวังสนามจันทร์ (View Map Location) เวลา 09.20 - 09.40 น. ถ่ายภาพหมู่ (งดถ่ายภาพเซลฟี่บนสแตนด์ถ่ายภาพหมู่)ช่วงที่ 2 ฝึกซ้อมย่อยสถานที่นัดหมาย: มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (บริเวณสนามบาสฯ โรงเรียนสาธิต มศก.)เวลา 09.45 - 10.30 น. รายงานตัว เวลา 10.30 - 17.00 น. ดำเนินการฝึกซ้อมย่อย 3. ฝึกซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (บริเวณสนามบาสฯ โรงเรียนสาธิต มศก.) การแต่งกาย: ชุดครุย ประดับเข็มวิทยฐานะเวลา 09.45 - 10.30 น. รายงานตัวเวลา 10.30 - 14.30 น. ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง 4. วันพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม การแต่งกาย: ชุดครุย ประดับเข็มวิทยฐานะเวลา 09.45 - 10.30 น. รายงานตัวเวลา 10.30 - 14.30 น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ระเบียบการแต่งกาย และคู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (โดยสังเขป)  บัณฑิตโปรดศึกษา คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 (ปีนี้)  การติดต่อคณะวิชาเพิ่มเติม ในกรณีติดขัดปัญหาอื่นใด หรือต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คุณป่าน (นางสาวชัญญ์ฐกัญญ์ สือจันทรา) โทรศัพท์ 032-594033 (ในวันเวลาราชการ) อีเมล chanthakan-sue@hotmail.com

November 20, 2020  1 week ago