ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

December 23, 2020 | 8 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ