ไอซีทีนิเทศศาสตร์ศิลปากร คว้ารางวัล Young Thai Artist Award 2020

November 19, 2020 | 3 months ago

โดย | ictadmin


เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2563 ผลงานภาพยนตร์จุลนิพนธ์ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง After A Long Walk, He Stands Still โดย กันตาภัทร พุทธสุวรรณ และ เรื่อง hia/tus โดย พีรพัฒน์ รักงาม นักศึกษาเอกภาพยนตร์ รุ่น 10 สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลดีเด่น จากโครงการยุวศิลปินไทย 2563 (Young Thai Artist Award 2020) จัดโดยมูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ