กำหนดการปิด-เปิด หอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

November 2, 2020 | 3 weeks ago

โดย | ictadmin


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคต้น และกำหนดรายงานตัวเข้าหอพัก รวมทั้งสิ่งที่นักศึกษาต้องดำเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ