รวมรายละเอียด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 (พ.ย. 63) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

November 20, 2020 | 5 months ago

โดย | ictadmin


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 (รับในเดือนพฤศจิกายน 2563)

บัณฑิตโปรดตรวจสอบลำดับที่นั่งของตนเองได้ที่ จากลำดับที่นั่งบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ลำดับนี้ในการลงทะเบียน และการนั่งตามลำดับที่นั่งในหอประชุม 

หนังสือราชการ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 (เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง กรณีต้องการเอกสารประกอบการลางาน)

 

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด

23 พ.ย. - ภาพประกาศลำดับที่นั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

21 พ.ย. - ICT BRIEF A. สรุปสาระและระเบียบปฎิบัติสำคัญ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

 

กำหนดการที่เกี่ยวข้องในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

*บัณฑิตจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยส่วนตัวตลอดระยะเวลาในการฝึกซ้อมฯ

1. ฝึกซ้อมคณะวิชา วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

สถานที่: อาคารศูนย์รวม 2 (ตึกกะทะ ใกล้กับโรงอาหารสระแก้ว) มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม  (View Map Location)  การแต่งกาย: ชุดครุย

เวลา 08.30 - 12.00 น. บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ ฝึกซ้อมฯ

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักเที่ยง

เวลา 13.00 - 16.30 น. บัณฑิตสาขา IT ธุรกิจ และสาขา IT ออกแบบ ฝึกซ้อม

อ้างข้อมูลจากประกาศกำหนดการฝึกซ้อมของคณะวิชา ลงวันที่ 5 พ.ย. 2563

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 พ.ย. 2563)

 

2. ฝึกซ้อมย่อย และถ่ายภาพหมู่ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ช่วงที่ 1 การถ่ายภาพหมู่  (การแต่งกาย: ชุดครุย ประดับเข็มวิทยฐานะ) 

เวลา 08.30 - 09.00 น. รายงานตัว บริเวณสนามบาสฯ โรงเรียนสาธิต  (View Map Location) 

เวลา 09.00 - 09.20 น. ตั้งแถวและเริ่มเดินแถวไปยังบริเวณจุดถ่ายภาพหมู่ ที่บริเวณ ลานจอดรถ พระราชวังสนามจันทร์ (View Map Location) 

เวลา 09.20 - 09.40 น. ถ่ายภาพหมู่ (งดถ่ายภาพเซลฟี่บนสแตนด์ถ่ายภาพหมู่)

ช่วงที่ 2 ฝึกซ้อมย่อย

สถานที่นัดหมาย: มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (บริเวณสนามบาสฯ โรงเรียนสาธิต มศก.)

เวลา 09.45 - 10.30 น. รายงานตัว 

เวลา 10.30 - 17.00 น. ดำเนินการฝึกซ้อมย่อย

 

3. ฝึกซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (บริเวณสนามบาสฯ โรงเรียนสาธิต มศก.) การแต่งกาย: ชุดครุย ประดับเข็มวิทยฐานะ

เวลา 09.45 - 10.30 น. รายงานตัว

เวลา 10.30 - 14.30 น. ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง

 

4. วันพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม การแต่งกาย: ชุดครุย ประดับเข็มวิทยฐานะ

เวลา 09.45 - 10.30 น. รายงานตัว

เวลา 10.30 - 14.30 น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

ระเบียบการแต่งกาย และคู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (โดยสังเขป)

 

 

บัณฑิตโปรดศึกษา คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 (ปีนี้) 

 

การติดต่อคณะวิชาเพิ่มเติม ในกรณีติดขัดปัญหาอื่นใด หรือต้องการความช่วยเหลือ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คุณป่าน (นางสาวชัญญ์ฐกัญญ์ สือจันทรา) โทรศัพท์ 032-594033 (ในวันเวลาราชการ) อีเมล chanthakan-sue@hotmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ