ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนย้ายฯ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาฯ (ก.ค. 63)

August 3, 2020 | 1 year ago

โดย | ictadmin


ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อโอน/ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ