ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งอาจารย์ (มิถุนายน 2563)

June 15, 2020 | 3 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ