ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (มี.ค.63)

March 20, 2020 | 6 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ