ประกาศ ปิด-เปิดหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563

March 15, 2020 | 6 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง การปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และการรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ