ด่วน! 'ลูกศิลป์' ไอซีทีศิลปากร กวาด 5 รางวัลดีเด่นข่าวฝึกปฏิบัติ สมาคมนักข่าวฯ ปีนี้

March 5, 2020 | 6 months ago

โดย | ictadmin


หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้า 5 รางวัลดีเด่น และ 1 รางวัลชมเชย ข่าวฝึกปฏิบัติ “พิราบน้อย” ประจำปีนี้ ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลไปเมื่อบ่ายวันนี้ (4 มี.ค.) ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รางวัลที่ได้รับได้แก่

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น จากผลงาน ขึ้นค่าเรียนเหยียบแสน! 2 ทศวรรษพุ่งเกินเงินเฟ้อ

สารคดีและข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากผลงาน ทะเลไทยเดือด-คลื่นแรง-น้ำเป็นกรด โลกร้อนทำนิเวศอ่าวเมืองเพชรฯพัง (ศูนย์ข่าวเพชรบุรีทีมปี 2)

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสารคดีเชิงข่าวดีเด่น จากผลงาน งานช่างเมืองเพชรลมหายใจสุดท้าย ถึงกาลสลายเชิงช่างเมืองเพชรบุรี (ศูนย์ข่าวเพชรบุรีทีมปี 2)

นอกจากนี้ ยังคว้ารางวัล หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น และบรรณาธิกรดีเด่น

และข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติชมเชย จากผลงานซีรีย์ ตี-ตบหน้า-เรียกประจาน วิธีครูไทยลงโทษนักเรียน

ทั้งนี้ในรอบ 6 ปีหลังสุดรวมถึงปีนี้ 'ลูกศิลป์' คณะไอซีที ศิลปากร คว้ารางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่นไป 5 ครั้ง รางวัลชมเชย 1 ครั้ง

ส่วนรางวัลข่าวฝึกปฏิบัติ ได้รับรางวัลดีเด่น 2 ครั้ง รางวัลชมเชย 3 ครั้ง (4 ชิ้น)

ขณะที่ข่าวออนไลน์ มีการมอบรางวัลมาแล้ว 5 ครั้ง 'ลูกศิลป์' ได้รับรางวัลดีเด่น 3 ครั้ง รางวัลชมเชย 2 ครั้ง (3 ชิ้น)


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ