ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ (ถึง 2 มี.ค. 63)

December 9, 2019 | 7 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งอาจารย์ (สาขานิเทศศาสตร์)

ขยายเวลาถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 

รายละเอียด


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ