ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างไอซีทีศิลปากร เเละมหาวิทยาลัย Nguyen Tat Thannh ประเทศเวียดนาม

November 21, 2019 | 8 months ago

โดย | ictadmin


ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เเละมหาวิทยาลัย Nguyen Tat Thannh ประเทศเวียดนาม ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินการความร่วมมือทั้งทางด้านการศึกษา วิจัย การพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากรทั้งสองฝ่าย ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือความเป็นไปได้ในการเริ่มความร่วมมือในลักษณะของ หลักสูตรการศึกษาระยะสั้นและโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม คาดว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การริเริ่มความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ