“จาโบ้วเกี้ย” โดย กุลภัทร กล้าธนกาญจน์ คว้ารางวัลดีเด่น Young Thai Artist Award 2019 สาขาภาพยนตร์

November 12, 2019 | 7 months ago

โดย | ictadmin


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ

ผลงานภาพยนตร์สั้นจุลนิพนธ์ เอกภาพยนตร์ สาขานิเทศศาสตร์ เรื่อง “จาโบ้วเกี้ย” โดย กุลภัทร กล้าธนกาญจน์ (หลิน) ที่ได้รับรางวัลดีเด่น (1 ใน 5 รางวัล) ในการประกาศรางวัล Young Thai Artist Award 2019 สาขาภาพยนตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ