รายละเอียดการรับนักศึกษารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

November 7, 2019 | 6 months ago

โดย | ictadmin


รายละเอียดการรับนักศึกษารอบ 1
#dek63 #ictsilpakorn

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
— วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ รับ 15 ที่นั่ง
— วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน รับ 25 ที่นั่ง
— วิชาเอกการออกแบบเกม รับ 15 ที่นั่ง

เปิดรับสมัคร 2 - 11 ธันวาคม 2562
สถานที่รับสมัคร //admission.su.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-3259-4033, 09-1765-9890

ส่ง Portfolio ภายในวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562
และวันที่ 27 ธันวาคม 2562 (เฉพาะสาขาวิชานิเทศศาสตร์)

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
รายงานตัว เวลา 09.00-12.00 น.
สัมภาษณ์ 09.30-16.00 น.
สถานที่สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี

รายละเอียดหลักสูตร
• เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ //www.ict.su.ac.th/academic/academic-it-business

• เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ //www.ict.su.ac.th/academic/academic-it-design

• นิเทศศาสตร์ //www.ict.su.ac.th/academic/academic-communication


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ