ชวนไปฟัง "สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยในบริบทสื่อดิจิทัล" 21 พ.ย. 62 เวลา 13.30-15.30 หอศิลป์ กทม.

November 8, 2019 | 2 months ago

โดย | ictadmin


คณะไอซีที ม.ศิลปากร ขอเชิญน้องๆ ในระดับมัธยมศึกษา ปวช./ ปวส. และมหาวิทยาลัย ร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยในบริบทสื่อดิจิทัล (Academic Talk on Contemporary Aesthetics)" 

โดย ศาสตราจารย์ ปรีชาเถาทอง คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญทัศนศิลป์ ผลงานล่าสุดท่านเป็นหนึ่งในศิลปินออกแบบงานตกแต่งไอคอนสยามด้วย (//www.baanlaesuan.com/129099/design/design-update/places/iconsiam

อาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น เกม อินเทอร์แอคทีฟ AR VR 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี ในหลากหลายรูปแบบ 

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. วิชญ มุกดามณี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร ศิลปินผู้โดดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ผสมผสานศิลปะไทยและตะวันตก ดูผลงานล่าสุด //youtu.be/_lRTa-svkzg

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับคือ เข้าใจและรู้จักถึงความสุนทรียะ ซึ่งคือความสวย ความงาม และความไพเราะ สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส เกิดความรู้สึกปีติยินดี อิ่มเอมใจ พอใจ และชื่นชมในสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาปะทะ ว่ามีอะไรใหม่ๆ น่าสนใจบ้าง

ได้รู้ถึงที่มาที่ไป วิธีการรับตัว มีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตบนโลกดิจิทัลที่กำลังพัฒนาใบนี้ น้องๆ จะได้นำความรู้ไปคิดต่อยอดได้ว่าเราจะเลือกเรียนอะไร ทำงานอะไรที่เจ๋งๆ ได้ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้บ้าง 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมวิชาการ International Conference on Innovative Digital 2019 Digital Globalization and Diversity in Disruptive Technology and Communication 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 หอศิลปฯ กทม. 

ลงทะเบียนล่วงหน้า //bit.ly/2PM1yPx

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ //icid2019.in.th/

มาฟังกันครับ และทีมผู้จัดงานเชื่อว่า #เด็กสมัยนี้เก่งกว่าที่เราคิด


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ