ครบทุกรายละเอียด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (พ.ย. 62) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

November 15, 2019 | 8 months ago

โดย | ictadmin


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (เดือนพฤศจิกายน 2562)

1. บัณฑิตโปรดตรวจสอบลำดับที่นั่งของตนเอง ลำดับที่ 1-454 จากลำดับที่นั่งบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้ลำดับนี้ในการลงทะเบียน และการนั่งตามลำดับที่นั่งในหอประชุม 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

3. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ reg.su.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

4. รับชุดครุย ในวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติม ณ โรงพลศึกษาเก่า (View Map Location) และการคืนชุดครุยเพื่อรับเงินคืนระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียดประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการรับคืนชุดครุย 

5. สรุปกำหนดการในรูปแบบปฏิทิน

6. ดาวน์โหลดภาพเลขที่นั่งของบัณฑิต

7. ประกาศถึงว่าที่ร้อยตรีทุกท่านที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยชุดปกติขาว วันรับชุดครุยให้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย และโปรดตอบแบบฟอร์มออนไลน์ที่ //forms.gle/dLrWtm5XonHhgLzn8

8. แนะนำข้อมูล และราคา และการสั่งจองภาพถ่ายการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

กำหนดการที่เกี่ยวข้องในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. ฝึกซ้อมคณะวิชา วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

สถานที่: อาคารศูนย์รวม 2 (ตึกกะทะ ใกล้กับโรงอาหารสระแก้ว) มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม  (View Map Location)  การแต่งกาย: ชุดครุย

เวลา 08.30 - 12.00 น. (ช่วงเช้า) สำหรับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์

เวลา 13.00 - 16.30 น. (ช่วงบ่าย) สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

 

2. ฝึกซ้อมย่อย และถ่ายภาพหมู่ วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ช่วงที่ 1 การถ่ายภาพหมู่  (การแต่งกาย: ชุดครุย ประดับเข็มวิทยฐานะ) 

เวลา 08.15 - 08.45 น. รายงานตัว บริเวณสนามบาสฯ โรงเรียนสาธิต  (View Map Location) 

เวลา 08.45 - 09.00 น. ตั้แถวและเริ่มเดินแถวไปยังบริเวณจุดถ่ายภาพหมู่ ที่บริเวณ ลานจอดรถ พระราชวังสนามจันทร์ (View Map Location) 

เวลา 09.00 - 09.30 น. ถ่ายภาพหมู่ (งดถ่ายภาพเซลฟี่บนสแตนด์ถ่ายภาพหมู่)

ช่วงที่ 2 ฝึกซ้อมย่อย

สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (บริเวณสนามบาสฯ โรงเรียนสาธิต)

เวลา 09.45 - 10.30 น. รายงานตัว 

เวลา 10.30 - 17.00 น. ดำเนินการฝึกซ้อมย่อย

 

3. ฝึกซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (บริเวณสนามบาสฯ โรงเรียนสาธิต) การแต่งกาย: ชุดครุย ประดับเข็มวิทยฐานะ

เวลา 09.45 - 10.30 น. รายงานตัว

เวลา 10.30 - 14.30 น. ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง

 

4. วันพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม การแต่งกาย: ชุดครุย ประดับเข็มวิทยฐานะ

เวลา 09.45 - 10.30 น. รายงานตัว

เวลา 10.30 - 14.30 น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

ระเบียบการแต่งกาย และคู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

บัณฑิตโปรดศึกษา คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

การติดต่อคณะวิชาเพิ่มเติม ในกรณีติดขัดปัญหาอื่นใด หรือต้องการความช่วยเหลือ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คุณป่าน (นางสาวชัญญ์ฐกัญญ์ สือจันทรา) โทรศัพท์ 032-594033 (ในวันเวลาราชการ) อีเมล chanthakan-sue@hotmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ