กำหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

October 7, 2019 | 3 months ago

โดย | ictadmin


กำหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร รายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัครที่  council.su.ac.th 

และขอเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อคณบดี ร่วมเสนอชื่อคณบดี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ