วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานคณะไอซีที ม.ศิลปากร

September 23, 2019 | 3 months ago

โดย | ictadmin


วันที่ 21 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 105 ท่าน เข้าเยี่ยมชม โดยมีรักษาการแทนผู้ช่วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รักษาการแทนผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร ตัวแทนอาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ให้การต้อนรับแนะนำคณะวิชา หลักสูตร และนำเสนอผลงานของนักศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ