ประกาศรับสมัครอาจารย์ ด้านนวัตกรรมการออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 18 ต.ค. 62

September 24, 2019 | 3 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ