พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบ 127 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร

September 12, 2019 | 8 months ago

โดย | ictadmin


คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบ 127 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ