ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ก.ค. 2562)

July 14, 2019 | 4 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงาน ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ