ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ICT SILPAKORN ปีการศึกษษ 2562

July 11, 2019 | 1 year ago

โดย | ictadmin


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ และสาขานิเทศศาสตร์  พร้อมกันนี้อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขา แต่ละวิชาเอก ได้พบกับนักศึกษาเพื่อแนะนำ ชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอน ดำเนินการต่างที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ