กฟผ. จัดประกวด SU-EGAT Animation Awards 2019 ภายใต้แนวคิด : ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

June 28, 2019 | 1 year ago

โดย | ictadmin


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดโครงการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ Animation ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้า พิชิตทุนการศึกษาเฉพาะภาคกลางรวมมูลค่า 80,000 บาท

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

    - รับสมัครนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ มหาวิทยาลัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงกำแพงเพชร ชัยนาท  นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร นครนายก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด
    - ผู้สมัคร ทีมละไม่เกิน 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 1 คน
    - ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ และส่งผลงานภายในเวลาที่กำหนด
    - สร้างผลงานแอนิเมชัน (Animation) ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
    - ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการผลิตผลงาน (2D, 3D, Stop Motion, Motion Graphics)
    - ความยาว 1 นาที (ไม่รวมเครดิต)

กิจกรรม / กำหนดการ

 

กิจกรรม 1
    - รอบแรกส่งเพียง พล็อตเรื่อง / บท / สตอรีบอร์ด  ความยาว 1 หน้า A4 ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2562
    - กรรมการพิจารณาคัดเลือก 10 ทีมต่อภาค / ประกาศผลวันที่ 8 สิงหาคม 2562

กิจกรรม 2
    - ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม รวม 50 คน อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ภารกิจ กฟผ. เทคนิคการผลิตแอนิเมชัน และจริยธรรมการสื่อสาร” ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
    - วันที่จัดอบรม วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2562
    - สถานที่จัดอบรม    ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และเดินทางไป Workshop ต่อ ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม * มีรถรับส่งจาก กฟผ. – สถานที่ Workshop

กิจกรรม 3
    - ผลิตผลงานจัดส่งในรูปแบบ DVD มาตรฐาน 3 ชุด/ บท 3 ชุด
    - ส่งผลงานและประกาศผล
          ส่งผลงาน วันที่ 5 กันยายน 2562
          ประกาศผล วันที่ 27 กันยายน 2562
    - ทีมที่เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย นำเสนอผลงานทีมละ 15 นาที (จับฉลากนำเสนอผลงาน)
    - ประกาศทีมชนะเลิศ และมอบรางวัลทุนการศึกษา / ของที่ระลึก
    - ประกาศผลและมอบรางวัล ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

ทุนการศึกษา
    - รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา  30,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับทุนการศึกษา  20,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับทุนการศึกษา  10,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
    - ผู้ผ่านการเข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม รับทุนการศึกษาทีมละ  2,000 บาท (รวม 20,000 บาท)

กรรมการ / หลักเกณฑ์การให้คะแนน
    คณะกรรมการจากนักวิชาการด้านการสื่อสาร / ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน หรือผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ไทย / แอนิเมชัน และ กฟผ.

เกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้
    - ความคิดสร้างสรรค์ / ความน่าสนใจของเนื้อหาสาระ การถ่ายทอดและการนำเสนอประเด็นที่ชัดเจน  50%
    - เทคนิคการถ่ายทำ ความสมบูรณ์ ความสวยงาม / ความเหมาะสมของกราฟิก การตัดต่อภาพและเสียง  30%
    - จริยธรรม คุณธรรม  20%
    * การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 

ติดต่อสอบถาม / ส่งผลงานที่
คุณพรศรี แหยมอุบล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
อีเมล  yamubol_p@silpakorn.edu
โทร.  087-560-0797
 

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ