โครงการ AUT Education Tour 2019

April 29, 2019 | 1 year ago

โดย | ictadmin


โครงการ AUT Education Tour 2019

วันที่: 10 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2562 (2 สัปดาห์)

สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเมืองอ็อกแลนด์ (Auckland University of Technology: AUT) เมืองอ็อกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

ผู้เข้าร่วม: นักศึกษา 15 คนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ใบประกาศนียบัตรด้านธุรกิจและสังคม (Certificate for Business & Society): ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเสริมสร้างทักษะในการคิดแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและเชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยพัฒนาแนวคิดที่เป็นรากฐานการสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตวิดีโอและแอปพลิเคชันบนมือถือ ระยะเวลาการจัดโครงการ: ครั้งละ 3 ชั่วโมง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงสองสัปดาห์ รวม 42 ชั่วโมง ของการเรียนการสอนในห้องเรียนและในห้องสตูดิโอปฏิบัติการ

ราคา 87,500 บาท

รูปแบบของการจัดการอบรม

1. ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติหลังการอบรม: ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ตั้งแต่วันแรกของโปรแกรมการอบรม ซึ่งจะรวมประสบการณ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และฝึกทักษะการออกแบบและการเรียนรู้
2. การผสมผสานระหว่างความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย โปรแกรมการอบรมด้านวิชาการที่หลากหลาย การเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และการแนะนำ/เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก
3. สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัยในระดับชั้นนำระดับโลกและการสนับสนุนต่างๆ โปรแกรมการอบรมจัดขึ้นที่วิทยาเขตอันทันสมัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเมืองอ็อกแลนด์ (AUT) ในใจกลางเมืองเมืองอ็อกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
4. ประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชมที่ถูกจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นนักศึกษาศิลปากร ผู้เข้าร่วมโครงการโอกาสที่จะได้สัมผัสกับหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมืองอ็อกแลนด์ ซึ่งมีการพาชมท่าเรือ สวนสาธารณะ แหล่งช้อปปิ้งและพิธีการต้อนรับต่างๆ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สำคัญ
• มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาต่อไปของทักษะแนวคิดและเทคนิคในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการออกแบบในแง่มุมต่างๆ
• แนะนำแนวคิดพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะการทำงานกับเทคโนโลยีดิจิทัล
• แนะนำซอฟต์แวร์และกระบวนการสร้างแบบจำลองดิจิทัลที่สำคัญสำหรับการสร้างการสำรวจและการพัฒนาในหัวข้อที่น่าสนใจ
• สร้างสรรค์และทดลองดำเนินการตั้งแต่การวิจัยจนถึงการนำเสนอ

 

ติดต่อสอบถาม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ Email: lak_waralak@yahoo.com โทร. (66)0816966425

 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ