กำหนดการปิดหอพัก 2/2561 กำหนดการเปิดหอพัก 1/2562 และการขอรับเงินค่าประกันหอพักคืน

April 4, 2019 | 1 year ago

โดย | ictadmin


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เรื่อง  กำหนดการปิดหอพัก 2/2561 กำหนดการเปิดหอพัก 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เรื่อง  การลาออกจากหอพัก และขอรับเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ