พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

April 2, 2019 | 1 year ago

โดย | ictadmin


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนานวัตกรรม คุณสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ อาจารย์พรยศ มณีโชติปีติ และตัวแทนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (วิชาเอกเกม) ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือนี้ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ชั้น 27 อาคาร AIS TOWER 1

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ