แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

April 1, 2019 | 1 year ago

โดย | ictadmin


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร คณบดี อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ถิรจิต แสนพล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์รักชนก สุขะกาลนันท์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และอาจารย์ ดร.อรวรรณ ประพฤติดี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และเป็นวันแรกของการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ