เชิญเข้าร่วมอบรม "ติดอาวุธมนุษย์ PR เสริมพลังการสื่อสารองค์กร" 25-26 มี.ค. 62

March 13, 2019 | 5 months ago

โดย | ictadmin


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ บริษัท CRF management จำกัด ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "ติดอาวุธมนุษย์ PR เสริมพลังการสื่อสารองค์กร" เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบมืออาชีพให้กับองค์กร ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลช กทม.

ซึ่งในงานนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ ประกอบด้วย ผศ.พรพรรณ เชยจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital PR และ CRM ธีรพงศ์ ตำอ่อน ช่างภาพชั้นนำของเมืองไทย ผศ.อริน เจียจันทร์พงษ์ นักคิด นักเขียน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา และคชภพ สงวนวงศ์ นักข่าว นักเขียน Bloger เจ้าของเพจ "การลงทุนมีความเสียว"

ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line @crfmgt หรือโทร 087-324-8091, 081-443-7434

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ