เปิดพื้นที่ให้ปริ้นงาน สำหรับนักศึกษาที่วิทยาเขตซิตี้แคมปัส 12 มี.ค. 62

March 12, 2019 | 5 months ago

โดย | ictadmin


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดพื้นที่ให้ปริ้นงาน สำหรับนักศึกษาที่วิทยาเขตซิตี้แคมปัส โดยให้บริการปริ้นงาน ภาคการศึกษาละ 50 แผ่น (หากไม่เคยใช้งานจะสะสมไว้) ผ่านบัญชี SU-NET สำหรับการใช้งาน พื้นที่ให้บริการนี้อยู่บริเวณ ชั้น 4 ด้านหลังห้อง MT 404 มีคอมพิวเตอร์บริการจำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปริ้นเตอร์ขนาดใหญ่จำนวน 1 เครื่อง เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 62 เป็นต้นไป


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ