ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

March 6, 2019 | 5 months ago

โดย | ictadmin


ในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE DIGITAL 2019 หัวข้อ “Digital Globalization and Diversity in Disruptive Technology and Communication” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ Chatrium Riverside Hotel กรุงเทพฯ

“Digital Globalization and Diversity in Disruptive Technology and Communication” ประกอบด้วยการเผยแพร่บทความวิชาการ และวิจัยใน 3 ด้าน คือ Digital Technology, E-Business Cyber Society and E-Education และ Media Industry and Design การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในลักษณะ Digital Art , Interactive and Game, Short Animation and Short film บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย ที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ นั้น จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยบทความที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้นำเสนอบทความฯ ในเวทีการประชุมวิชาการ และมีโอกาสได้รับการพิมพ์เผยแพร่ใน Mobile Networks and Applications (MONET) Journal (IF: 2.497) ISI and Scopus Indexed Journal Media Watch (Journal of Communication) Scopus Indexed Journal Science, Engineering and Health Studies (SEHS) TCI tier 1 and ACI Indexed Journal Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS) TCI tier 1 and ACI Indexed Journal EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications.

ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icid2019.in.th

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ