โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และเยี่ยมชมบริษัท วิชาเอกแอนิเมชัน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

February 13, 2019 | 2 years ago

โดย | ictadmin


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์และเยี่ยมชมบริษัทในรายวิชาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกแอนิเมชัน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานดังนี้

1. ขอขอบคุณ บริษัท The Monk Studios ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 Photo: facebook.com/themonkstudios/posts/10156845019799487

 

2. ขอขอบคุณ บริษัท YggdrazilGroup ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 Photo: facebook.com/media/set/?set=a.2125893160766034

 

3. ขอขอบคุณ บริษัท M2Animation ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 Photo: facebook.com/M2AnimationStudio/photos/a.339181326112952/2128714027159664

4. ขอขอบคุณ บริษัท Imagimax Studio ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

5. ขอขอบคุณ บริษัท Kantana Animation Studio ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

6. ขอขอบคุณ บริษัท Riff Studio ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


กิจกรรมอื่นๆ