บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ TCAS62 รอบ 1 Portfolio

January 27, 2019 | 6 months ago

โดย | ictadmin


บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ TCAS62 รอบ 1 Portfolio หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ สาขาเกม สาขาเว็บและสื่อโต้ตอบ และสาขาแอนิเมชัน หลักสูตรนิเทศศาสตร์ วิชาเลือกกลุ่มข่าวและสารคดี จำนวนรวมกว่า 100 คน โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องบรรยายให้ข้อมูล และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ