ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ฐิติยา พจนาพิทักษ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชานิเทศศาสตร์

November 6, 2018 | 6 months ago

โดย | ictadmin


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ฐิติยา พจนาพิทักษ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ