SPIRIT OF YOUNG BLOOD DONORS 2018 ครั้งที่ 13 ตอน "ให้เลือดต่อไม่รอแล้วนะ"

October 2, 2018 | 2 years ago

โดย | ictadmin


เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คุณชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ SPIRIT OF YOUNG BLOOD DONORS 2018 ครั้งที่ 13 ตอน "ให้เลือดต่อไม่รอแล้วนะ" สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ผู้แทนจากสภากาชาดไทย และคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี

โครงการ SPIRIT OF YOUNG BLOOD DONORS โดยความร่วมมือ และจัดการโครงการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่ 10 และเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่ดีให้แก่นักศึกษาการสร้างทักษะการเรียนรู้รูปแบบใหม่และปฏิบัติงานจริง เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และเป็นการรณรงค์ให้สังคมไทยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต และสื่อสารให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ

โครงการ SPIRIT OF YOUNG BLOOD DONORS 2018 ครั้งที่ 13 ตอน "ให้เลือดต่อไม่รอแล้วนะ" ดำเนินการรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี

โครงการ SPIRIT OF YOUNG BLOOD DONORS 2018 ครั้งที่ 13 ตอน "ให้เลือดต่อไม่รอแล้วนะ"

 


กิจกรรมอื่นๆ