ประกาศ ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

August 20, 2018 | 9 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

ดูประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่

 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ