พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Denpa Educational Institutions ประเทศญี่ปุ่น

August 7, 2018 | 9 months ago

โดย | ictadmin


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Denpa Educational Institutions ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Denpa Educational Institutions ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, Mr. Akiharu Ogawa, Chairman, Board of Directors/Denpa Educational Institutions, Mr.Yoshinori Ogawa, Principal/Nagoya Kogakuin College of Technology เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และจัดกิจกรรมทางวิชาการในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม และสาขาวิชาอื่นที่อยู่ภายใต้ Denpa Educational Institutions ต่อไป

และในครั้งนี้ Denpa ได้มอบตุ๊กตาดารุมะ ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับการลงนามครั้งนี้ ตุ๊กตาดารุมะ เป็นเครื่องรางนำโชคของญี่ปุ่น เอกลักษณ์ของตุ๊กตาดารุมะ เป็นตุ๊กตาล้มลุก ไม่มีใครสามารถทำให้ล้มได้ ไม่ว่าจะผลักกี่ครั้งก็ไม่ล้ม ลุกขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง นั่นเอง ซึ่งมีความหมายที่เป็นมงคลสำหรับคนญี่ปุ่น นั่นก็คือ “คุณจะไม่มีวันล้มลง” ในญี่ปุ่นจะซื้อตุ๊กตาดารุมะในสภาพที่ยังไม่มีดวงตา ในการซื้อแต่ละครั้ง จะต้องอธิษฐานพร้อมกับวาดตาซ้ายลงไป และเมื่อคำอธิษฐานเป็นจริงแล้ว จึงจะวาดดวงตาอีกข้างหนึ่ง มีทั้งผู้ที่วาดดวงตาด้วยตัวเอง และผู้ที่นำมาให้ที่ศาลเจ้าหรือที่ร้านวาดให้ ซึ่งในโอกาสนี้ทาง Denpa ได้ทำตุ๊กตาขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยด้านหน้าได้เขียนคำว่าศิลปากร และDenpa ไว้ ส่วนด้านหลังได้เขียนว่าพิธีลงนามความร่วมมือ ในครั้งนี้ Denpa ได้เริ่มเขียนตาข้างซ้ายไว้ก่อน แล้วให้ศิลปากรเขียนตาข้างขวา ซึ่งเสมือนว่า Denpa เป็นผู้เริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือ และให้ศิลปากรเป็นผู้ช่วยเติมเต็มให้ความร่วมมือนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ