รายละเอียด TCAS รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร

July 11, 2018 | 9 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศรายละเอียด TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2561

สมัครออนไลน์ได้ที่

ตรวจสอบสถานะการชำระเงินที่นี่ (ข้อมูลอัปเดทใน 1 วันทำการหลังจากการชำระเงิน)

จำนวนรับ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ = 100 คน, คะแนนขั้นต่ำ = 8,000 คะแนน
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (แอนิเมชัน) = 70 คน, คะแนนขั้นต่ำ = 8,500 คะแนน
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโต้ตอบ) = 70 คน, คะแนนขั้นต่ำ = 8,500 คะแนน
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เกม) = 70 คน, คะแนนขั้นต่ำ = 8,500 คะแนน
• สาขาวิชานิเทศศาสตร์ = 40 คน, คะแนนขั้นต่ำ = 18,000 คะแนน

กำหนดการ
• 16-29 กรกฎาคม 2561 สมัครรับการคัดเลือกออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ict.su.ac.th
(ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2561)

• 28-29 กรกฎาคม 2561 ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ในวันที่กำหนดนี้เท่านั้น) 
• 1 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
• 4 สิงหาคม 2561 สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร City campus เมืองทองธานี
• 7 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
• 8 สิงหาคม 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทางเว็บไซต์ระบบทะเบียนwww.reg.su.ac.th และรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา วิทยาเขตเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ณ อาคารเรียนรวม 2

ระเบียบการรับสมัครที่ //drive.google.com/file/d/11sbdWlhD2klbUyL3NSlsGSheSGMunUOi/view

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนที่คณะไอซีที ม.ศิลปากร

 

 

 

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ