ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ ก.พ. 2561

February 20, 2018 | 10 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.พ. 2561
โปรดดูรายละเอียดการฉบับเต็มที่นี่


สมัครงานอื่นๆ