ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมงานและศึกษาดูงาน คณะ Mass Communication,University of Sains Malaysia

December 13, 2017 | 1 year ago

โดย | ictadmin


เมื่อวันที่ 13-17 ธันวาคม ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ำเพชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้มอบหมายให้คณาจารย์และนักศึกษาจากเอก web& interactive,journalism,Film ,Tv and Broadcast และ Advertising จำนวน 16 คน เดินทางร่วมประกวดผลงานของคณะ Mass Communication,University of Sains Malaysia มหาลัยอันดับ 2 ของมาเลเซีย ร่วมกับมหาวิทยาลัยในระดับอาเซียนโดยนักศึกษาไอซีทีสามารถคว้ารางวัลในอันดับที่ 2 และ 3 ของการประกวดประเภท Short VDOนอกจากนี้นักศึกษาไอซีทียังได้ร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยการรำไทย และแสดงแม่ไม้มวยไทยอวดสายตาคณาจารย์และนักศึกษาอาเซียนกว่า 500 คนที่มาร่วมงานทั้งนี้มีการร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนหัวข้อวิจัยระหว่างอาจารย์จากไอซีที และ การเสวนาย่อยกลุ่มเล็กของนักศึกษาไอซีทีกับนักศึกษามหาลัยชั้นนำของทั้งมาเลเซีย และอินโดนีเซียถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการศึกษาและมิตรภาพเพื่อนบ้านระหว่างกัน 


ทั้งนี้ในวันที่ 14 ธันวาคม นักศึกษาไอซีทีได้ร่วมทัศนศึกษาย่านเมืองเก่าปีนังที่เป็นเมืองขึ้นทะเบียนมรดกโลกร่วมกับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยมิตรภาพอันดีต่อกันช่วงสำคัญของการจัดงาน คือ ช่วงพิธีการแลกเปลี่ยนความตกลงทางวิชาการระหว่างคณะไอซีที มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะ Mass Communication, มหาวิทยาลัยมาเลเซีย โดยมีรองอธิการบดีของ USM เป็นประธาน 

คณะ Mass Communication,University of Sains Malaysia มหาลัยอันดับ 2 ของมาเลเซีย


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ