ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช เปิดงานนิทรรศการ ULTRALINE 11.3 งานแสดงผลงานจุลนิพนธ์นักศึกษาวิชาเอกสื่อปฏิสัมพันธ์ มศก.

July 8, 2017 | 4 years ago

โดย | ictadmin


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเดินทางมาเปิดงาน “LUTRALINE 11.3” GRADUATE EXHIBITION นิทรรศการจัดแสดงผลงานจุลนิพนธ์สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาวิชาเอกสื่อปฏิสัมพันธ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โซน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 กรกฏาคม 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาตินำเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัทนา เจริญวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับ โดยมีผู้แทนบริษัท MUSE Innovation บริษัท Dek-D Interactive ผู้ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการรับของที่ระลึกจากท่านประธานในพิธี โดยนิทรรศการจัดถึงวันที่ 9 กรกฏาคม 2560 นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ //www.facebook.com/ultraline11.3/ 


พิธีเปิดงาน ULTRALINE 11.3


กิจกรรมอื่นๆ