โครงการใจดีเลี้ยงน้องประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านบางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

December 21, 2016 | 3 years ago

โดย | ictadmin


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการใจดีเลี้ยงน้อง ประจำปี 2559 

กิจกรรมของโครงการประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา โดยตัวแทนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนบ้านบางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 


กิจกรรมอื่นๆ