ขอเชิญบริจาคโลหิต น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

October 30, 2016 | 2 years ago

โดย | ictadmin


สภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ กสท. โทรคมนาคม ขอเชิญบริจาคโลหิต น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรในโครงการ Spirit of Young Blood Donor 2016 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร กสท. โทรคมนาคม จำกัด ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ


กิจกรรมอื่นๆ