เทศกาลฉายภาพยนตร์จุลนิพนธ์ ครั้งที่ 5 พี่ครับ...หน้าคุ้นๆนะครับ

August 13, 2016 | 3 years ago

โดย | ictadmin


อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลฉายภาพยนตร์จุลนิพนธ์ ครั้งที่ 5 "พี่ครับ...หน้าคุ้นๆนะครับ" ของนักศึกษาเอกภาพยนตร์ สาขานิเทศศาสตร์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 18.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีคณาอาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมชมผลงานภาพยนตร์สั้นอย่างเนืองแน่น 


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ //www.facebook.com/filmsenior.ICTSU


กิจกรรมอื่นๆ