พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

November 12, 2015 | 3 years ago

โดย | ictadmin


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดพิธีไหว้ครู และครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อพฤหัสบดีวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เวลา ๐๖.๐๐ น. ไหว้ศาลเจ้าหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เวลา ๐๗.๐๐ น. ไหว้พระพิฆเนศ
เวลา ๐๗.๓๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีสงฆ์
เวลา ๐๙.๔๕ น. พิธีไหว้ครูสามัญ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีไหว้ครูช่าง
เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีครอบครูช่าง
เวลา ๑๖.๓๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา
เวลา ๑๙.๓๐ น. ฉายภาพยนตร์กางแปลง เรื่อง เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ และภาพยนตร์เรื่อง สิบหมื่น

โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า ๕๐๐ คน ณ อาคาร OTOP มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ชมภาพกิจกรรม ได้ที่ //www.facebook.com/ictphotogallery/media_set?set=a.835525473226744.1073742031.100003078964599&type=3


กิจกรรมอื่นๆ