ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาไอซีทีศิลปากร ร่วมจัดแสดงผลงานใน Ba...
January 26, 2018   January 26, 2018
ประกาศรับสมัครอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา สาขาเทค...
January 18, 2018   January 18, 2018
ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมงานและศึกษาดูงาน คณะ...
December 13, 2017   December 13, 2017
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ไอซีทีศิลปากร ที่...
December 09, 2017   December 09, 2017
โครงการหล่อประติมากรรมนูนต่ำพระบรมรูปรัชกาล...
December 01, 2017   December 01, 2017
ไอซีทีศิลปากร ร่วมลงนาม MOU โครงการออมสินยุ...
November 23, 2017   November 23, 2017
ผศ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ได้รับรางวั...
November 17, 2017   November 17, 2017
ประกาศ เรื่องกำหนดการซ้อมย่อยในส่วนของคณะวิ...
November 03, 2017   November 03, 2017
ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ...
October 24, 2017   October 24, 2017
Load More