ประกาศรับสมัครอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขานิเทศศาสตร์ หมดเขต 13 ก.พ. 2561

January 18, 2018 | January 18, 2018คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประกาศรับสมัครอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขานิเทศศาสตร์
หมดเขตรับสมัคร 13 กุมภาพันธ์ 2560
โปรดศึกษารายละเอียดที่นี่