สัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเป็นนักออกแบบเกม หรือ Game Designer

December 22, 2016 | December 22, 2016คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ คลื่นความคิด F.M.96.5 และ Like Station 1494 จัดสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเป็นนักออกแบบเกม หรือ Game Designer โดยมีคุณประเสริฐ ประเสริฐวิทยาการ คนไทยเพียงหนึ่งเดียวของทีมผู้สร้างเกม Final Fantasy XV ของ บริษัท SquareEnix Japan ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมียอดจำหน่ายถึง 5 ล้านแผ่น ตั้งแต่วันแรกที่ออกวางจำหน่าย เป็นวิทยากร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการฯ บมจ.อสมท เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา 


 ภาพ: FM.96.5 คลื่นความคิด